Prosjekt digital ringperm

Prosjektets overordnede mål er å bidra til økt gjennomføring og økt læringsutbytte. I tråd med fylkeskommunens visjon for arbeid med pedagogisk bruk av IKT vil prosjektet sette lærerne i stand til å bruke digitale læremidler på en aktiv og innovativ måte. Videre forventes det at prosjektet vil ha følgende effektmål

 

  • Elevene er mer aktive i egen læringsprosess
  • Elevenes produksjon øker
  • Elevenes læring gjennom formativ vurdering øker
  • Den enkelte elev følges tettere og mer individuelt opp i egen læringsprosess
  • Læreren er trygge digitale klasseledere
  • O365 gir lærerne gode rammer rundt sitt digitale pedagogiske arbeid
  • Samhandlings,- delings- og kommunikasjonsmuligheter gir lærere og elever god informasjonsflyt
  • Lærere og elever har gode digitale verktøy, som hjelper dem med kunnskapsbygging, organisering av og oversikt over læringsarbeidet

 

Endelig er et viktig resultatmål at lærerne som deltar i piloten opplever eierskap til prosjektet, kunnskapen forblir og videreutvikles lokalt og sprer seg til lærere for øvrig.

 

Med prosjektet følger et opplæringstilbud i regi av digitalpedagogene. Åtte til ti lærere fordelt på ulike utdanningsprogram vil fra september 2015 få et ti-ukers krasjkurs i bruk av OneNote. Opplæringen vil først og fremst foregå over Lync. Den baserer seg på konkrete og praktiske aktiviteter som man tester ut med elevene sine umiddelbart etter opplæringsøkten. Til denne prosjektgruppa knyttes fem til seks lærere (50 totalt) som er med på introduksjonskurs i juni. Dette er lærere som har undervisning i samme grupper som prosjektgruppa. Tanken er at disse lærerne også kommer i gang med bruk av OneNote i sin undervisning, og bruker læreren «sin» i prosjektgruppa som støtte og superbruker.

One Comment
  1. Pingback: Pedtelemark - På vei mot smartere læring | Motiverende oppstart!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *