Samarbeidslæring

Simply the best

Det er stor kraft i samarbeidslæring. Ved å bygge kollektiv kunnskap, kan elever med veiledning fra en god pedagog, lære så mye mer enn de kan gjøre dersom de jobber alene. På VG2 Automasjon ved Skogmo videregående skole har de satt samarbeidslæring i system. Etter en formiddag sammen med klassen, fikk jeg et innblikk i en klasse som er svært bevisste på at de lærer best i samarbeid med andre. Og læreren har gitt de gode digitale verktøy til å øke hverandres kollektive kunnskap.

Med Google Drive som nav, går deling av dokumenter og samskriving sømløst og elegant. Et konkret eksempel på dette fikk jeg fra første stund. Elevene var nemlig godt forberedt på besøket fra meg. I fellesskap hadde de arbeidet fram en presentasjon av hvordan de brukte IKT som en naturlig del av skolehverdagen. Jeg vil anbefale deg å ta deg tid til å klikke deg inn på lenka. Her får du nemlig en systematisk gjennomgang av hvordan elevene i denne klassen får oppfylt Telemark fylket sin IKT-standard.

IKT-standarden er en avtale mellom fylkesopplæringssjefen og elevene, hvor det skisseres opp hvilke forventninger du som en elev skal ha til undervisninga og den pedagogiske bruken av IKT. Som elev på en videregående skole i Telemark skal du oppleve at IKT er en naturlig del av alle fag, og at digitale verktøy brukes til å øke læringsutbyttet. Det er ingen tvil om at IKT-standarden blir oppfylt i denne klassen.

Det var imponerende å se hvor bevisste elevene var på hvilke digitale ressurser de kunne bruke for å lære faget sitt. De hadde et rikt tilfang av ulike digitale tjenester, og de hadde et bevisst forhold til hva de skulle bruke når. De snakket om digital dannelse, delekultur og samarbeidsskriving som viktige bestanddeler i sin egen kompetansebygging – og fortalte om et bredt utvalg av strategier for å både innhente og organisere relevant informasjon for automasjonsfaget. De fortalte om hvordan de bruker videodokumentasjon som et alternativ til den klassiske skriftlige rapporten, og om hvordan de gjennom hele opplæringa bruker digitale verktøy til å dokumentere og samle alt de går gjennom av faglig praksis og stoff.

Digital dannelse og digital kompetanse kommer ikke av seg selv. Elevene fortalte om en lærer som brukte mye tid på å modellere og vise fram gode eksempler. Og det var fascinerende å se hvordan en klok pedagog vet når man skal trekke seg tilbake, og overlate dansegulvet til de som skal lære. Lærer Bjørn Henning Våg var tydelig opptatt av å lære elevene gode problemløsningsstrategier. Han holdt seg diskret i bakgrunn, men var hele tida tilgjengelig for elevene dersom det var behov for veiledning. I løpet av mitt formiddagsbesøk var det åpenbart at elevene hadde alle arbeidsoppgavene tydelig for seg. De visste hele tiden hva de skulle gjøre, og de var flinke til å hjelpe hverandre dersom det skulle være behov for det. Alle elevene var i kontinuerlig aktivitet.

Det var også morsomt å høre hvordan elevene også var blitt aktivisert i forbindelse med det årlige foreldremøtet. Som lærer har jeg selv holdt en rekke foreldremøter – hvor jeg har informert foresatte om alt jeg har tenkt har vært relevant og nødvendig. Lærer Bjørn Hennig Våg har bevisst valgt å involvere elevene også her. Via Google Drive, samarbeider derfor elevene om en felles presentasjon for foreldrene – som de selv holdt. Og jeg måtte bare spørre meg selv; hvorfor i alle dager har jeg ikke valgt en sånn løsning selv? For hvem er vel egentlig bedre til å presentere klassen, skolen, arbeidsmetoder og framtidige jobbmuligheter enn elevene selv?

Tusen takk til lærer Bjørn Henning Våg som generøst inviterte meg inn i klasserommet – og tusen takk til hele gjengen i VG2 Automasjon som villig vekk svarte på alle mine spørsmål – og som ikke minst hadde forberedt en strålende fin presentasjon av hvordan de jobber digitalt. Dere lever virkelig opp til deres egen kallenavn på klassen, nemlig «simply the best»!

Alle har vært med å lage presentasjonen – og alle er med opp for å presentere!
Engasjerte ungdommer!
Samarbeid er best
Klasserommet er innredet med ulike installasjonsbaser, og elevene jobber på den samme installasjonen over en lengre periode. Hele tida med faste samarbeidspartnere.
Automasjonsfaget er i sin natur tett koblet opp til digitale verktøy. Helt essensielt med nøyaktig dataprogrammering, for å få installasjonene til å fungere som de skal.
Elevene jobber daglig med å forstå skriftlig dokumentasjon, på hvordan ulike komptonenter fungere. Det meste i engelsk språkdrakt.

 

Elevene var klare på viktigheten av faglig bruk av digitale verktøy.

 

En av installasjonene elevene må innom i løpet av VG2-året sitt.

 

 

Clue-ordboka på datamaskinene er litt oftere i bruk.

 

Bjørn Henning Vår, faglærer for VG2-automasjon, er en dedikert fagmann med et brennende engasjement for at elevene skal lære nytten av å bruke digitale verktøy .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *